disclaimer lique fredriksz

In de disclaimer en het Privacy Statement worden de volgende betekenissen gegeven:


1. Lique Fredriksz/LiqueFredriksz.nl/Ik/Mijn/Deze website: de website www.liquefredriksz.nl waar je je op bevindt

2. Gebruik(en): alle denkbare handelingen

3. Jij: de gebruiker/bezoeker/ontvanger/klant van de website www.liquefredriksz.nl

4. De content: alle in de website aanwezige inhoud

5. De diensten (Coaching, Mentoring, Telefonisch Consult Readings, Tarot & Oracle Readings, Rituals, Spells en Services) van Lique Fredriksz beperkt zich tot de diensten van de website www.liquefredriksz.nl

6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op de website: www.liquefredriksz.nl

7. Upload dossiers die virussen, bedorven dossiers, of een andere gelijkaardige software of programma’s bevatten die de verrichting van de computer van iemand anders kunnen beschadigen worden niet geaccepteerd


Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je nu bekijkt. Door de website www.liquefredriksz.nl te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


Alle informatie en diensten (Coaching, Mentoring, Telefonisch Consult Readings, Tarot & Oracle Readings, Rituals, Spells en Services) door Lique Fredriksz zijn uitsluitend voor educatieve, spirituele, inspirerende en entertainment doeleinden, en zijn niet bedoeld om, noch mogen zij ooit in de plaats komen van enig medisch, juridisch, financieel, psychologisch, of enig ander professioneel advies. Lique Fredriksz geeft geen medische diagnose, behandeling of therapie van welke aard dan ook; noch geeft zij juridisch of psychologisch advies. Lique Fredriksz aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor beslissingen of handelingen die jij neemt op basis van overleg of communicatie met een vertegenwoordiger van Lique Fredriksz. De keuzes die je maakt en de acties die je onderneemt naar aanleiding van de diensten van Lique Fredriksz zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van jou als de gebruiker/bezoeker/ontvanger/klant van de website www.liquefredriksz.nl. Er worden absoluut geen garanties geïmpliceerd.


Coaching, Mentoring, Telefonisch Consult Readings, Tarot & Oracle Readings, Rituals, Spells en Services dienen slechts ter advies en/of ondersteuning. Er wordt geen garantie gegeven tot de uitkomst. Dit omdat de toekomst geen vaststaand gegeven is. Gebruik je verstand en volg je hart. Laat dus een Advies, Consult, Reading, Ritual, Spell en Service nooit je leven bepalen. Voel zelf aan wat bij jou past of wat niet bij jou past. Het staat je vrij om geen gebruik te maken van deze diensten.


Ieder mens is uniek en daarom biedt Lique Fredriksz geen garanties hoe goed een Coaching, Mentoring, Telefonisch Consult Readings, Tarot & Oracle Readings, Rituals, Spells en Services aanslaat en is hiervoor ook niet verantwoordelijk. De gebruiker/bezoeker/ontvanger/klant is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes in haar/zijn leven. Lique Fredriksz kan mede daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet behalen van het gewenste resultaat en de eventuele consequenties daarvan.


Coaching, Mentoring, Telefonisch Consult Readings, Tarot & Oracle Readings, Rituals, Spells en Services van Lique Fredriksz zijn absoluut geen vervanging van mogelijk reguliere medische behandelingen. Alle informatie op de website www.liquefredriksz.nl is niet bedoeld als vervanging van het advies van de eigen (huis)arts en/of specialist. Lique Fredriksz adviseert nooit om met reguliere behandelingen te stoppen en/of deze te wijzigen. Bij gezondheidsklachten en/of andere medische en/of mentale kwesties adviseert Lique Fredriksz altijd contact op te nemen met de (huis)arts en/of specialist.


Artikelen in de blogs van Lique Fredriksz zijn uitsluitend informatief bedoeld en geschreven als een expressie van persoonlijke ervaringen en meningen. De informatie op de website www.liquefredriksz.nl is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Lique Fredriksz zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij onder andere gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Lique Fredriksz niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert Lique Fredriksz dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Lique Fredriksz wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.


Wanneer Lique Fredriksz links naar bestanden en/of websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten en/of diensten door Lique Fredriksz wordt aanbevolen. Lique Fredriksz aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Lique Fredriksz niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

 

Lique Fredriksz behoud alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de informatie op deze website te kopiëren, te downloaden en/of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden en/of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Wel mag de informatie op de website www.liquefredriksz.nl worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.


Wanneer je wilt kun je dit delen met anderen.

©2021 Lique Fredriksz