managementoplossingen voor bedrijven en (publieke) instellingen die behoefte hebben aan tijdelijke versterking op het niveau van directie en senior management

DR. lique fredriksz

MET ZIEL & ZAKELIJKHEID

transformational & consciousness coach

oplossingen voor management vraagstukken

Zowel overheid als bedrijfsleven streeft naar een excellente inrichting en aansturing van hun organisatie, processen en bedrijfsvoering. De wereld om ons heen verandert snel omdat we in een wereld leven die constant in beweging is. De markt vereist een grote flexibiliteit en als organisatie moet je daar snel op kunnen inspelen en in mee kunnen gaan.Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan de verdere professionalisering van de organisatie. Een bijdrage leveren aan duurzame veranderingen met als managementstijl: BUSINESS SPIRITUALITEIT. HET draait om samenwerking tussen doen, ofwel: de zakelijke deskundigheid van de organisatie en zijn, ofwel: het welzijn van de mensen. WAARMEE KAN IK JE HELPEN

 • Oplossen van crises
 • Managen van een groot verandertraject
 • Fusie rond krijgen
 • Herstructurering
 • Zwaar programma draaien
 • Bedrijfsvoering op orde krijgen
 • Tijdelijk het fort versterken 
 • Passende oplossingen met de juiste combinatie van kennis, niveau en karakter!

transformatie & herstructurering

Reorganisatie en herstructurering van de organisatie is een voortdurend proces. Reorganiseren is het herstructureren van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies; het gaat het om organisatieverandering en organisatiewijzigingen.


Dat is niet alleen bij reorganisatie door inkrimping. Ook bij groei en verandering is herstructurering nodig. De organisatie dient voortdurend afgestemd te worden op veranderde marktbehoeften en klantbehoeften. In iedere organisatie doet zich op een gegeven moment de situatie voor dat méér van hetzelfde doen niet langer de beste weg vooruit is. Het is dan tijd voor transformatie: om (deels) de zaken anders aan te gaan pakken – en vaak ook om dat op een andere manier te gaan doen.


Grootschalige organisatorische veranderprocessen zijn dus aan de orde van de dag, ook in Nederland. Vaak gaat het daarbij om strategische transformaties, inclusief herstructurering. Uit recent onderzoek – ruim honderd uitvoerige gesprekken met Nederlandse topmanagers – blijkt, verrassend genoeg, dat rationele uitgangspunten en welhaast Tayloriaanse top-down aansturing daarbij nog steeds overheersen.


Meer ruimte inbouwen voor reflectie en inbreng van medewerkers?


WAARMEE KAN IK JE HELPEN

 • Reorganisatie / Organisatieverandering
 • Herstructurering / Organisatiewijziging
 • Verandertrajecten
 • Inkrimping
 • Sterke groei

veranderkracht


De balans vinden tussen de dagelijkse operatie en het realiseren en borgen van veranderingen is een uitdaging.
De waan van de dag en de korte termijn vragen continu aandacht. Er gaat iets veranderen in de organisatie. Dan is het belangrijk om scherp te krijgen waarom dit wenselijk of noodzakelijk is, wat er precies gaat veranderen en hoe je dit het best kunt realiseren. Het formuleren van een goede strategie voor de organisatie kan lastig zijn. Het is vaak moeilijk écht te kiezen en te prioriteren. Alles moet, alles lijkt belangrijk. Daarnaast blijkt het ook vaak lastig een gekozen strategie te vertalen in een verandervisie, een verhaal dat klopt én aanspreekt. Een goede strategie en verandervisie vormen een begin.WAARMEE KAN IK JE HELPEN 

 • Strategie en Verandervisie
 • Verandertrajecten
 • Oplossen van conflicten
 • Teambuilding
 • Training & Coaching

advies & implementatie

Visie en strategie tot leven brengen; innoveren van werkwijzen; ontwikkelen van leiderschap op ieder niveau; verbeteren samenwerking en samen groeien. Hiermee creëren we waarde voor organisaties, hun medewerkers, hun klanten en hun omgeving.


MEDEWERKER CENTRAAL

De klant centraal stellen is inmiddels achterhaald. Niet de klant centraal, maar de medewerker centraal. De klant is diegene die maakt dat jij als medewerker werk hebt. De klant bepaalt op basis van zijn vraag bij welke organisatie hij zijn dienst afneemt. Wie een succesvolle organisatie wil, moet zijn perspectief verschuiven.


Niet de klant centraal zetten in de organisatie, maar kijken hoe de organisatie in de wereld van de klant past.Je doet het pas goed als de klant enthousiast wordt en ziet dat jouw dienstverlening ook echt waarde creëert.WAARMEE KAN IK JE HELPEN

 • Ontwikkelen van onderscheidend vermogen
 • Creëren van een waardevol en duurzaam imago
 • Creëren van gemeenschappelijke normen en waarden
 • Versterken van waardevolle relaties 
 • Talentontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers
 • Versterken van de betrokkenheid
 • Verhogen van marktaandeel, winstgevendheid en klantwaarde