Dromen en doelen stellen
20 april 2018 
5 min. leestijd

Dromen en doelen stellen

Dromen en doelen stellen | Auteur Richard Hulshof

We hebben allemaal dromen en we fantaseren allemaal weleens over onze toekomst. Dromen over een perfecte villa aan het water, rijkdom, prachtige verre en langdurige reizen, de ultieme droombaan van jouw eigen grote internationale bedrijf, in het bezit zijn van een peperdure Ferrari (óf twee) of de loterij winnen van dertig miljoen euro. Realiteit is helaas dat de meesten van ons de loterij niet gaan winnen of andere dromen in ons schoot geworpen zullen krijgen en daarom zullen de meesten van ons de ambitieuze dromen zelf waar moeten maken. Het dromen alleen zal ons deze droom niet bezorgen, maar fantaseren en (dag)dromen kunnen wél erg gezond en nuttig zijn. Door te fantaseren en dagdromen kunnen we namelijk tot nieuwe inzichten en mogelijkheden komen. Echter, vaak blijven deze fantasieën tot dromen, omdat er weinig wordt gedaan met de inzichten en mogelijkheden die wij creëren uit deze dromen. Dit is zonde, want door verstandig met dromen en fantasieën om te gaan kan de sky the limit voor eenieder zijn, ook voor u of uw bedrijf.

Dromen zonder doelen

Belangrijk voor de realisatie van dromen is het stellen van doelen. Dromen zonder doelen zullen vage en oppervlakkige denkbeelden blijven waar geen concreet beeld bij zal ontstaan met uiteindelijk een duidelijke wens. Het resultaat hiervan zal zijn dat de dromen in vergetelheid zullen raken of er een situatie zal ontstaan waarbij de dromer geen stappen zal ondernemen om dromen om te zetten in realiteit. Een droom zonder doelen zal de mens tevens afhankelijk maken: beschouw een dromer als een mens die wacht op het winnende lot. Een afwachtende houding waarbij geen inspanning wordt verricht en de dromer zal wachten dat zijn droom in zijn schoot geworpen zal krijgen. Het bittere resultaat zal zijn dat dromen, dromen zullen blijven.

Doelen stellen

Het leuke van dromen is dat onze dromen (vaak) mooie vooruitzichten zijn waarbij de gedachten van het realiseren van die doelen ons al een prettig gevoel geven. Des te fijner zou het zijn als deze dromen werkelijkheid zouden worden. Zoals hierboven al werd vermeld is het stellen van doelen belangrijk voor de realisatie van onze dromen. In tegenstelling tot dromen zonder doelen, brengen doelstellingen ons in beweging en stellen zij ons in staat een eigen verantwoordelijkheid op onszelf te leggen. Deze verantwoordelijkheid zal ervoor zorgen dat wij het heft in eigen hand zullen nemen en dat wij actief opzoek zullen gaan ons doel te bereiken.

Tevens zullen concreet opgestelde doelen ons motiveren deze te behalen en zal het ook een proces worden waarin wij onszelf zullen ontwikkelen ongeacht het eindresultaat. Het stellen van doelen en een actieve houding zal dan ook, helaas, geen 100% garantie zijn voor het behalen van onze doelen, misschien zelfs geen 90%, maar naast onze eigen ontwikkeling is het de rit waard en is een goed motto om aan te houden “Reach for the moon. Even if you miss, you’ll end up among the stars”: het eindresultaat zal misschien niet bereikt worden, maar je zal hoger uitkomen dan je ooit bent geweest.

Waarom doelen stellen niet altijd lukt

Niet iedereen is in staat doelen te stellen zoals hierboven is omschreven. Het merendeel van de mensen vertoont namelijk weleens procrastinatie: het vooruitschuiven van taken waarvan je eigenlijk vindt dat je ze moet doen, ook wel beter bekend als uitstelgedrag. Zo blijkt uit onderzoek van Schouwenburg (Schouwenburg, 2004) dat 20-70% van de Westerse studenten lijdt aan problematisch uitstelgedrag. Daarbij moeten we in oogschouw nemen dat de afleidingen van de hedendaagse mens nog groter zijn geworden dan van de tijd van het onderzoek en dat het niet verwonderlijk zal zijn dat het uitstelgedrag onder de studenten wellicht is toegenomen. Het uitstelgedrag is een bekend fenomeen bij studenten en daarom wordt het ook wel het studentensyndroom genoemd. In tegenstelling tot een plan met doelen en taken wordt alles naar het laatste moment toegeschoven. De situaties worden hieronder weergegeven:

Om te komen tot een oplossing van het uitstelgedrag is het belangrijk te begrijpen waar het uitstelgedrag vandaan komt. Het uitstelgedrag kan worden gezien als een gevecht tussen twee verschillende gedeeltes in de hersenen. Het ene gedeelte dat in ‘gevecht’ is heet het limbisch systeem waar o.a. de structuren van emotie, motivatie en genot zijn betrokken, waarbij genot een belangrijke functie is dat de overhand neemt als wij taken uitstellen. De tegenstander van het limbisch systeem is de prefrontale cortex. De functies van de prefrontale cortex zijn o.a. beslissingen nemen, plannen en sociaal gedrag.

De belangrijkste functie dat in gevecht is met het limbisch systeem is dat van het plannen. Als het limbisch systeem de overhand neemt, wat vaak gebeurt, zal het uitstelgedrag ontstaan. De oppervlakkige grondslagen kunnen dan de volgende zijn: de oorzaak kan liggen in het feit dat er teveel het bordje ligt van de uitsteller, er geen motivatie is, er concentratieproblemen zijn of dat de uitsteller perfectionistisch is en liever niets inlevert dan iets slechts. Ook kan de oorzaak simpelweg liggen in het feit dat de uitsteller lui en vermoeid is. Gelukkig zijn er ook wetenschappelijke oplossingen om het uitstelgedrag te voorkomen.

Concrete technieken om uitstelgedrag te voorkomen en dromen te realiseren

Volgens een wetenschappelijk onderzoek van Dan Ariely, Klaus Wertenbroch (2002) kan men het last-minute gevoel, dat men heeft wanneer er bijna geen tijd meer is, nabootsen door jezelf vooraf aan een taak te committeren.

Voorbeelden van het committeren aan taken zijn o.a. taken noteren en deadline geven in de agenda, committeren aan een publiekelijke deadline (deadline waar anderen weet van hebben) of het gebruik maken van een app. Een andere techniek is door lange termijn doelen te koppelen aan korte termijn quota. Dit houdt in dat een grote taak kan worden kan worden voltooid door deze te verdelen in kleinere taken en die te voltooien. Voor wie geen uitstelgedrag vertoont is de SMART-methode een goede methode om dromen waar te maken. De SMART-methode is een bekende techniek dat binnen het bedrijfsleven bekend is. SMART staat voor specific (specifiek), measurable (meetbaar), assignable (toewijsbaar), realistic (realistisch) en time-related (tijd waarneembaar).

Het idee achter deze methode is dat doelen die opgesteld worden, moeten voldoen aan de vijf categorieën. Een doel als “ik wil van een euro 5.000.000 euro maken door te slapen” zal bijvoorbeeld niet voldoen aan de categorieën ‘realistisch’ en ‘tijd waarneembaar’ en daardoor dient het beschouwt te worden als een slecht doel. Door opgestelde doelen te meten met de SMART-methode kunt u erachter komen of het slechts dromen en/of slechte doelen zijn of dat u daadwerkelijk kunt beginnen met het waarmaken van jouw dromen.

Hulp bij het verwezenlijken van je dromen

Het is niet vreemd dat je moeite zal hebben met het verwezenlijken van jouw dromen en je bent dan ook zeker niet de enige. Hulp vragen aan een professionele partij behoort ook tot de mogelijkheden. Trainingsbureaus kunnen je helpen bij elk deel van het proces. Zo kunnen zij je bijstaan om doelen op te stellen, kunnen zij je helpen bij de ontplooiing van jou als individu of help bieden als dromen binnen jouw bedrijf verwezenlijkt moeten worden. Vaak zijn deze trainingsbureaus ervaringsdeskundige doordat zij zelf een ontwikkeling binnen hun leven of bedrijf hebben gehad, waarbij dromen verwezenlijkt zijn door doelen te stellen.

Groet,

Richard Hulshof

Wil je meer informatie over de verwezenlijking van dromen of zoek je hulp dan kunt je altijd mailen naar: info@hulshoftcp.com.

Over de schrijver
Als bevlogen bedrijfskundige draag ik bij aan de professionalisering van mens en organisatie. Duurzame veranderingen effectueren met als managementstijl én wetenschappelijke theorie: 'Business Spiritualiteit': Het vinden van een balans tussen 'doen' [de zakelijke deskundigheid van de organisatie] en 'zijn' [het welzijn van de mensen]. Goed, zorgvuldig en gedisciplineerd zakendoen vanuit een diepe inspiratie. Als verbindende leidinggevende, die gemakkelijk schakelt en in kansen en oplossingen denkt, weet ik anderen te inspireren en gemotiveerd mee te nemen in veranderingsprocessen. Ik ben een bruggenbouwer, gericht op continuïteit en kwaliteit. In mijn rol als coach/mentor help ik de coachee met hun zakelijke, persoonlijke of spirituele ontwikkeling. Na mijn opleiding bedrijfskunde (MScBA) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik onderzoek gedaan en geluisterd naar de verhalen van de Indische Nederlanders die na WOII zijn gerepatrieerd van Nederlands-Indië naar Nederland. In het kader van mijn PhD heb ik een wetenschappelijk 'Innerview-Model' ontwikkeld om naar gemarginaliseerde doelgroepen te luisteren, zodat er meer inzicht, begrip en verbinding kan ontstaan. Auteur van 'MH17: Rouwen, Hoe Dan?!' en co-auteur van 'Lefwijf'.
Reactie plaatsen